Läs gärna mer om våra barn-, ungdoms- respektive vuxengrupper under menyn sektioner. På med dansskorna och kom ner till oss på Sallerupsvägen 26!

Malmö Folkdansare är en ideell förening som har till uppgift att föra vidare den svenska folkkulturen samt skapa en plats för alla åldrar att mötas och umgås på.

Detta gör vi främst genom vår dansverksamhet, men också på många andra sätt, såsom genom lek, musik, sång, dräkter, hantverk, matkultur samt seder och bruk.

Vi har grupper för både folkdans samt herrskapsdans och dessa är indelade i åldersgrupper. Läs mer om de olika barn- och ungdomsgrupperna här och om vuxengrupperna här.

Malmö Folkdansare är resultatet av ett samarbete mellan föreningarna Sällskapet Gammeldansens Vänner och Folkdansens Vänner, Malmö. Föreningen är ansluten till Svenska Folkdansringen samt studieförbundet Kulturens.

Webbplatsen senast uppdaterad 2019-05-20.