Malmö Folkdansare är en ny ideell förening som startades 2017 genom sammanslagning av Sällskapet Gammeldansens Vänner och Folkdansens Vänner Malmö.

Vi har till uppgift att föra vidare den svenska folkkulturen samt skapa en plats för alla åldrar att mötas och umgås på.

Detta gör vi främst genom vår dansverksamhet, men också på många andra sätt, såsom genom lek, musik, sång, dräkter, hantverk, matkultur samt seder och bruk.

Denna sida är under uppbyggnad.