2019

November
04 Tittekväll hos Knattelaget kl. 17.30-18.20
07 Samdans Måndags- och torsdagsgruppen
07 Dräkt- och Kulturgruppen på plats i 26:an för att samråda med och ge hjälp kring komplettera/korrigera/förnya dräkten kl. 18.00–19.00
10 Ljusstöpning på Wallåkra stenkärlsfabrik, anmälan till Karin Persson
13 Uppvisning vid Forsalid i Degeberga med Herrskapsdansarna
13 Styrelsemöte
15 Presstopp Snurrebocken
24 Kurs med temat ”Avsluta förklädesband” kl. 10.00–14.00 i 26:an, anmälan till drakt@folkdans.nu
28 Föreläsning ”Dekorera din spedetröja” med Anna Månsson kl. 20.30 i 26:an, ingen anmälan krävs

December
01 Julfest i 26:an
02 Terminsavslutning knatte-, barn- och ungdomslaget samt Måndagsgruppen
03 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
05 Terminsavslutning Vuxenlaget
05 Dräkt- och Kulturgruppen på plats i 26:an för att samråda med och ge hjälp kring komplettera/korrigera/förnya dräkten kl. 18.00–19.00
07-08 Julgranshuggning
25 Julotta – om du vill hålla i det i år kontakta Karin Persson

2020

15/1 Styrelsemöte
17/1 Presstopp
26/2 Styrelsemöte
7/3 Årsmöte i 26:an kl. 11.00-14.00
25/3 Styrelsemöte
27/3 Presstopp
30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm
5-9/8 Europead i Klaipéda, Litauen