2020

September
02 Styrelsemöte
04 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
09 Städdag i 26:an kl. 10.00 – anmälan till lokal@folkdans.nu
10 Dans och samkväm i 26:an med diskussion om ”Vad gör vi i höst?”
24-26 Vårt bidrag i ”Urban Summer Online Dance Workshop” visas på Youtube via kulimalmo.se

Oktober
08 Halvårsmöte kl. 19.00
15 Dräktträff i 26:an kl. 18.00-19.00, meddela gärna att du kommer till drakt@folkdans.nu
30-31 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm INSTÄLLT FLYTTAT TILL 2021

November
11 Styrelsemöte
13 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu

December
01 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
03 Terminsavslutning med glöggfest och besök på Torsdagsgruppen vuxna
06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30
07 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag