2020

April
20 Tittekväll hos knattarna kl. 17.30 – 18.20
22 Styrelsemöte
23 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
27 Tittekväll hos barn-, mellan- och ungdomslag 17.30 – 20.00 (se exakta träningstider här)
27 Terminsavslutning Måndagsgruppen vuxna
29 Dansens dag – uppvisningen är inställd men fira gärna ändå

Maj
15 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu 17 Kurs ”Se över din dräkt inför sommarsäsongen” i 26:an kl. 10.00-14.00, mer information kommer
25 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag
27 Styrelsemöte
28 Få hjälp med att komplettera/korrigera/förnya dräkten, i 26:an kl. 18.00–19.00
30 Vi tar på oss dräkten och strosar från Triangeln kl. 12.00 till Centralen där vi fikar (man kan också möta upp vid Centralen om man har problem att gå). Alla i dräkt är välkomna

Juni
01 Extraträning Knatte-, barn- och ungdomslag inför sommaren
02 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
06 Sveriges Nationaldag – uppvisningsinformation kommer senare
11 Terminsavslutning Torsdagsgruppen vuxna
19-20 Midsommarfirande i/på Skrylle, Hyllie Park Äldreboende och Ängavallen samt besök från MacLennan Scottish Group

Juli
15–19 BUS deltar i Barnlek i Mölnlycke, Göteborg
30/7-1/8 Folkdansringens 100-års jubileum i Stockholm

Augusti
5-9 Europead i Klaipéda, Litauen
20 Terminsstart Torsdagsgruppen vuxna
23 Skånedag i Eslöv kl. 13.00–18.00, Åsa Jinder sjunger vid Trollsjön kl. 15.00–16.00
24 Terminsstart Knatte-, barn- och ungdomslag samt måndagsgruppen vuxna
25 Terminsstart Herrskapsdansarna

September
02 Styrelsemöte
04 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu

Oktober
08 Halvårsmöte kl. 18.00

November
11 Styrelsemöte
13 Presstopp Snurrebocken – bidrag skickas till snurrebocken@folkdans.nu
30 Terminsavslutning Knatte-, barn- och ungdomslag samt måndagsgruppen vuxna

December
01 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
03 Terminsavslutning med glöggfest och besök på Torsdagsgruppen vuxna
06 Julfest i 26:an kl. 14.30-17.30