2019

Februari
10 Funktionärsdag med HLR utbildning, mer info kommer till berörda
21 Torsdagsdansen får besök av Taastrup folkedanserforening, anmälan i 26:an eller till dans@folkdans.nu

Mars
09 Årsmöte
13 Styrelsemöte med konstituering
15 Sångafton i 26:an kl 18.30, anmälan i 26:an eller till folkdanslotta@gmail.com
20 Danskväll med Malmö Spelmanslag hos Hembygdsgillet kl 19.00-21.30
22 Presstopp Snurrebocken

April
06 Danssjov hos Taastrup folkedanserforening med kvällsaktivitet, anmälan i 26:an eller till dans@folkdans.nu . Se inbjudan här.
15 Arbetsdag i 26:an
29 Dansens dag

Maj
17 Presstopp Snurrebocken
24-26 Vårläger för BUS:arna
27 Terminsavslutning Knattelaget, Barnlaget och Måndagsgruppen
30 Terminsavslutning Ungdomslaget

Juni
04 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
13 Terminsavslutning Vuxenlaget
20-22 Besök från Klingende Windrose, Tyskland
20 Midsommarfirande på Hylliepark Äldreboende
21 Midsommarfirande i Folkets Park, Malmö och Skrylle
22 Midsommarfirande på Hylliepark Äldreboende och Ängavallen

Juli
07 Uppvisning Bröddarps Mölla
16-22 Europeaden i Frankenberg, Tyskland

Augusti
xx Presstopp Snurrebocken
31 Skånedagen i Eslöv

Oktober
07 Arbetsdag i 26:an
12-19 Olperesa för BUS:arna

November
xx Presstopp Snurrebocken

December
01 Julfest i 26:an