2019

Juli
16-22 Europeaden i Frankenberg, Tyskland

Augusti
25 Öppet hus i våra lokaler på Sallerupsvägen 26 mellan kl. 10.00-14.00
26 Terminsstart knatte-, barn- och ungdomslaget samt Måndagsgruppen
27 Terminsstart Herrskapsdansarna
28 Styrelsemöte
29 Terminsstart Vuxenlaget
30 Presstopp Snurrebocken
31 Skånedagen i Eslöv

September
10 Nybörjarkurs – 10 tisdagar kl. 19.00-20.30

Oktober
02 Styrelsemöte
03 Halvårsmöte kl. 18.30-21.30
07 Arbetsdag i 26:an
11-19 Olperesa för BUS:arna

November
13 Styrelsemöte
15 Presstopp Snurrebocken

December
01 Julfest i 26:an
02 Terminsavslutning knatte-, barn- och ungdomslaget samt Måndagsgruppen
03 Terminsavslutning Herrskapsdansarna
05 Terminsavslutning Vuxenlaget
07-08 Julgranshuggning