Malmö Folkdansare
Sallerupsvägen 26
212 18 Malmö
info@folkdans.nu
ordforande@folkdans.nu

För allmän information om föreningen kontakta Karin Persson på 0725-477 881.

För mer information om gammaldans/folkdans kontakta:

Madeleine Nydahl          eller          Marianne Halling
dans@folkdans.nu                           0733-26 49 26

För mer information om herrskapsdans kontakta:

Björn Eriksson
076-858 43 19
herrskapsdans@folkdans.nu

 

Styrelsen består av:
Birgitta Jönsson, ordförande, ordforande@folkdans.nu

Monica Nimgård, sekreterare

Agneta Hansinger, kassör

Camilla Lindvall, ledamot; Barn och Ungdom

Marianne Halling, ledamot; Dans och Musik

Karin Persson, ledamot; Lokal

Madeleine Nydahl, ledamot; Media

Elisabeth Gerderoth, suppleant

Nathali Willman, suppleant

 

SEKTIONER OCH ANDRA FUNKTIONÄRER

Barn och Ungdom
bus@folkdans.nu
Camilla Lindvall, sammankallande
Alexandra Magnusson-Bajorics
Monica Nimgård
Ann-Katrin Norin
Katarina Persson
Nathali Willman

Dans och Musik
dans@folkdans.nu
Marianne Halling, sammankallande
Ann-Charlotte Andersson
Maria Cedergren
Eva Edstrand
Lena Holmdal
Madeleine Nydahl

Lokal
lokal@folkdans.nu
Karin Persson, sammankallande
Sten Jönsson
Lars Kayser
Royne Larsson
Jonny Persson
Robert Persson

Media
media@folkdans.nu
Kerstin Rur, sammankallande
Eva-Lena Jönsson
Volker Albrecht
Royne Larsson
Abigail Sykes
Madeleine Nydahl

Revisorer
Volker Albrecht
Jan-Åke Rasmusson
Lars Kayser, suppleant

Dräkt & Kultur
drakt@folkdans.nu
Ann-Charlotte Andersson
Anna Månsson
Katarina Persson

Fest
fest@folkdans.nu
Ann-Charlotte Andersson
Gull-Britt Davidsson
Lena Holmdal
Ann-Charlotte Nilsson
Kerstin Rur
Alf Davidsson

 

Den nybildade föreningen Malmö Folkdansare är resultatet av ett samarbete mellan föreningarna Folkdansens Vänner, Malmö och Sällskapet Gammeldansens Vänner. Respektive förenings kontaktuppgifter hittas här:

Kontaktuppgifter FV

Kontaktuppgifter SGV