I föreningen har vi sektioner som ansvarar för olika områden. Klicka på länkarna nedan eller i menyn för att läsa mer om respektive sektion.

Barn och Ungdom

Information om ledare och tider för de olika barn- och ungdomsgrupperna kan du läsa mer om här.

Dans och Musik

Information om ledare och tider för de olika vuxengrupperna kan du läsa mer om här.

Lokal

Ansvarar för vår klubblokal på Sallerupsvägen 26 i Malmö.

Media

Ansvarar bland annat för webbplatsen och medlemstidningen Snurrebocken.