STYRELSE
Camilla Lindvall, ordförande, ordforande@folkdans.nu
Monica Nimgård, sekreterare
Agneta Hansinger, kassör
Nathali Willman, ledamot; Barn och Ungdom
Madeleine Nydahl, ledamot; Dans och Musik
Karin Persson, ledamot; Lokal
Elisabeth Gerderoth, ledamot
Anna Månsson, suppleant; Dräkt och Kultur
Ulrika Wedin, suppleant

SEKTIONER OCH ANDRA FUNKTIONÄRER

Barn och Ungdom  bus@folkdans.nu
Nathali Willman, sammankallande
Alexandra Magnusson-Bajorics
Monica Nimgård
Ann-Katrin Norin
Katarina Persson
Camilla Lindvall

Dans och Musik  dans@folkdans.nu
Madeleine Nydahl, sammankallande
Marianne Halling
Ann-Charlotte Andersson
Maria Cedergren
Eva Edstrand
Lena Holmdal
Nathali Willman

Lokal  lokal@folkdans.nu
Karin Persson, sammankallande
Jan-Åke Rasmusson
Lars Kayser
Royne Larsson
Jonny Persson
Robert Persson

Media media@folkdans.nu
Kerstin Rur, sammankallande
Eva-Lena Jönsson
Volker Albrecht
Royne Larsson
Abigail Sykes
Madeleine Nydahl

Dräkt & Kultur drakt@folkdans.nu
Anna Månsson, sammankallande
Katarina Persson
Ann-Charlotte Andersson
Agneta Persson
Eva Edstrand
Birgitta Jönsson

Fest  fest@folkdans.nu
Ann-Charlotte Andersson, sammankallande
Sassa Miselli
Lars Miselli
Lena Holmdal
Ann-Charlotte Nilsson
Kerstin Rur

Revisorer
Volker Albrecht
Jan-Åke Rasmusson
Lars Kayser, suppleant

Valberedning
Eva-Lena Jönsson
Kristina Albrecht
Kerstin Rur