Dräkt och Kultur

Dräkt- och Kulturgruppen bevarar och för unik dräkttradition vidare. Vi träffas regelbundet och ger råd och stöd till medlemmarna om hur man praktiskt kan gå tillväga för att ändra och komplettera sin dräkt.

Vi arrangerar utflykter och studiebesök för att erbjuda föreningens medlemmar en levande kulturupplevelse. Ibland erbjuder vi att tillsammans praktiskt prova på någon teknik.

Malmö Folkdansare förvaltar en omfattande dräktgarderob för utlåning till medlemmarna. I garderoben finns också några museiplagg. Allt är tillgängligt för medlemmarna att studera, inspireras av och kopiera.

DRÄKT I TIDEN – DU SKA KÄNNA DIG BEKVÄM I DIN DRÄKT.

Kontakta oss gärna på drakt@folkdans.nu.