Historik

Malmö Folkdansare är en ideell förening som har till uppgift att föra vidare den svenska folkkulturen samt skapa en plats för alla åldrar att mötas och umgås på. Detta gör vi främst genom vår dansverksamhet, men också på många andra sätt, såsom genom lek, musik, sång, dräkter, hantverk, matkultur samt seder och bruk.

Malmö Folkdansare grundades 2016-12-12 som en sammanslagning av Folkdansens Vänner, Malmö (FV) och Sällskapet Gammeldansens Vänner, Malmö (SGV). De båda föreningarna har en lång historik då SGV bildades 1930 som en utbrytare från Hembygdsgillet Malmö och FV bildades 1938 som en utbrytare från SGV. Genom åren har vi gjort många aktiviteter, resor, besök, fester med mera i varje förening men även många gemensamma aktiviteter, stora som små. 

För ett antal år sedan börjar FV och SGV med gemensamma dansträningar någon gång per termin. Efterhand blev det fler och fler träningar tillsammans och diskussionerna startade om vi skulle slå samman våra föreningar. Många diskussioner om fördelar och nackdelar med en sammanslagning där vi såg många fler fördelar gjorde att vi 2016 tog beslutet att bilda Malmö Folkdansare och därefter lägga ner FV och SGV.

Det är fantastiskt kul att efter alla dessa år återigen vara en förening med mycket erfarenhet och stort intresse för vår historia men även för hur vi ska sprida vår kunskap om folkdans, folkmusik, folkdräkter, sömnad, sång och hantverk vidare till kommande generationer. 

Vi ser fram emot att skapa massor med historia i vår nya förening som 2021 fyller 5 år. Det ska vi fira.