Sektioner och grupper

I föreningen har vi sektioner och grupper som ansvarar för olika områden.

Barn och Ungdom

Ansvarar för föreningens barn- och ungdomsverksamhet.
Här finns information om ledare och här finns tider för de olika barn- och ungdomsgrupperna.

Dans och Musik

Huvuduppgiften är vår dans- och musikverksamhet men även resor och besök.
Här finns information om ledare och här finns tider för de olika vuxengrupperna.

Lokal

Ansvarar för vår klubblokal på Sallerupsvägen 26 i Malmö.

Grupper

Dräkt och Kultur

Bevarar och för unik dräkttradition vidare, arrangerar utflykter och studiebesök, med mera.

Fest

Stöttar övriga sektioner vid arrangemang som exempelvis äggafesten till påsk, julfesten, viskvällar och terminsavslutningar.

Media

Ansvarar bland annat för webbplatsen samt medlemstidningen Snurrebocken.

Festgruppen och andra frivilliga från föreningen ordnar mat inför midsommarbesök.