Våra dansgrupper

Här hittar du en kortfattad beskrivning av våra respektive grupper. Undrar du något eller vill prova på kom till någon av våra träningar och prata med dansledarna eller skicka e-post till respektive grupp enligt kontaktinformationen under kontakt. Våra träningstider hittar du här.

Vårt huvudmål är att lära oss dansa, men med det följer att vi lär oss olika sorters danser. Vissa danser dansas bara i en viss grupp, andra danser dansar vi genom alla grupperna, men alltid anpassat efter kunskapsnivå, knarriga knän och dansförmåga.

För alla våra grupper kan man säga att ”examen” varje år är våra uppvisningar, framför allt under sommarhalvåret. Givetvis är det frivilligt att vara med på uppvisningarna.

Knattelaget (4–6 år)
I denna grupp träffas våra glada ”knattar” varje vecka för att under 45 minuter släppa loss tillsammans med dansledarna Moa Nimgård och Anna Larsson. Dans varvas med sång, lek och mycket rörelse till musik. Barnen tränar på att takt, tempo och koordination på ett lättsamt sätt. Det viktigaste är att ha roligt tillsammans.

Barn- och mellanlaget (7–12 år)
I denna grupp blir det dags att prova de vanligaste dansstegen såsom polka, schottis och vals för att sätta ihop dem till danser, både pardanser och uppställningsdanser. Här börjar utvecklingen för att bli en god dansare och få en inblick i våra traditioner när det gäller dans och musik. Det gäller att hålla tungan rätt i mun när dansledarna Ann-Katrin Norin och Alexandra Magnusson Bajorics försöker få barnen dit de vill.

Ungdomslaget (13–18 år)
I denna grupp utvecklas danstekniken vidare på olika sätt när det blandas gammalt och nytt. Det experimenteras en del men lika ofta går man tillbaka till det traditionella för att veta dansernas ursprung. Dansledare är Nathali Willman och Camilla Lindvall. Denna grupp är tillfälligt vilande. Är du i denna ålder så kontakta oss så hittar vi en grupp som passar dig.

Vuxna Folkdans
Denna grupp består av dansare med olika dansbakgrund. Tillsammans håller vi ångan uppe genom att dansa både nya och gamla danser. Det handlar lika mycket om att få röra på sig till härlig musik, som att träffa dansvänner under gemytliga former. Här är det Marianne Halling och Madeleine Nydahl som leder oss in i dansen.

Vuxna Folkdans Tempo/teknik
Hösten 2022 startar vi upp en ny grupp för de som vill dansa med högt tempo samtidigt som det finslipas på danstekniken. Det kommer att varvas nya och gamla danser, pardanser och uppställningsdanser samt att dansa i olika formationer. Dansledare är Nathali Willman och Camilla Lindvall.

Herrskapsdansarna
Herrskapsdansarna, under ledning av Maria Cedergren, ägnar sig åt de historiska danserna, exempelvis menuett, gavott, fransäs, kontradans, som förekom i borgarhemmens och slottens balsalar under 1700- och 1800-talet.