Medlemskap

Medlemskap i Malmö Folkdansare kostar 500 kr för ett år eller 400 kr för ett halvår oavsett ålder. För medlemmar i andra föreningar kopplade till Folkdansringen kostar det 400 kr respektive 300 kr.

Vill du bli medlem kan du fylla i blanketten nedan och lämna den till någon av våra ledare, posta den till Malmö Folkdansare, Sallerupsvägen 26, 212 18 Malmö eller skanna och mejla till medlem@folkdans.nu. För övriga dokument och policyer kopplade till medlemsskapet, fråga din ledare eller kontakta föreningen.

Anmälan om medlemskap
Välkomstbrev med medlemsinfo

I ditt medlemskap i Malmö Folkdansare ingår:

• Dansträning upp till 3 gånger i veckan
• Medlemstidningen Snurrebocken
• Möjlighet att hyra lokalen till rabatterat pris
• Möjlighet att låna dräkt samt få hjälp med dräktråd och sömnad
• Möjlighet att följa med på resor
• Träffa andra med samma intresse
• Kamratskap
• Kursverksamhet via Folkdansringen Skåne-Blekinge och Svenska Folkdansringen
• Hemsidan
• Deltagande i föreningens olika arrangemang somt fester, besök, utflykter och temaaktiviteter.

Dessutom ingår medlemskap i Folkdansringen Skåne-Blekinge vilket bland annat inkluderar:

• Medlemstidningen Pilavisan
• Rabatt på distriktets kurser
• Barnträff i Brunnsberga
• Skånedan i Eslöv – en dansdag för alla

samt medlemskap i Svenska Folkdansringen som bland annat innebär:

• Medlemstidningen Hembygden
• Försäkringar: olycksfall, egendom i lokal, m m
• STIM (musik som medlemmar framför på träning och kurser (ej uppvisningar))
• SAMI (att man får använda inspelad musik)
• Stiftare av studieförbundet Kulturens Bildningsverk som ger stort stöd bl a genom bidrag till föreningen
• Rabatt på material hos Folkdansringen t ex Gröna boken
• Rabatt på Scandic hotell
• Stöd till stipendiatutbildningen (både Skåne och Riks)
• Rikskurser bl a Ömmande knän, ledarutbildning, slöjd
• Ungdomsläger 
• dans.se
• NORDLEK
• BARNLEK
• Samarbete med andra riksorganisationer, VMoD, Folk- och världsmusikgalan, Dans- och spelmansstämman i Kungsträdgården
• Kansli med stöd 
• Arkivering
• Information om t ex Europeaden
• Det immateriella kulturarvet