Styrelse och funktionärer

STYRELSE
Camilla Lindvall, ordförande ordforande@folkdans.nu
Monica Nimgård, sekreterare
Agneta Hansinger, kassör
Nathali Willman, ledamot; Barn och Ungdom
Madeleine Nydahl, ledamot; Dans och Musik
Karin Persson, ledamot; Lokal
Elisabeth Gerderoth, ledamot
Ann-Charlotte Andersson, suppleant; Dräkt och Kultur
Ulrika Welin, suppleant

SEKTIONER OCH ANDRA FUNKTIONÄRER

Barn och Ungdom  bus@folkdans.nu
Nathali Willman, sektionsledare
Alexandra Magnusson-Bajorics
Monica Nimgård
Ann-Katrin Norin
Camilla Lindvall
Anna Larsson

Dans och Musik  dans@folkdans.nu
Madeleine Nydahl, sektionsledare
Marianne Halling
Ann-Charlotte Andersson
Maria Cedergren
Alexandra Magnusson-Bajorics
Jonas Nilsson

Lokal  lokal@folkdans.nu
Karin Persson, sektionsledare
Jan-Åke Rasmusson
Lars Kayser
Royne Larsson
Robert Persson

Media media@folkdans.nu
Kerstin Rur, gruppledare
Volker Albrecht
Royne Larsson
Madeleine Nydahl
Moa Nimgård

Dräkt & Kultur drakt@folkdans.nu
Anna Månsson, gruppledare
Ann-Charlotte Andersson
Helen Nörell
Helena Magnusson
Sofia Karlsson

Fest  fest@folkdans.nu
Ann-Charlotte Andersson, gruppledare
Sassa Miselli
Lars Miselli
Ann-Charlotte Nilsson
Kerstin Rur

Revisorer
Volker Albrecht
Jan-Åke Rasmusson
Lars Kayser, suppleant

Valberedning
Kristina Albrecht, sammankallande
Kerstin Rur